ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

Show All High School Exchange Work & Travel Internship University Program
image def
📢 แจ้งอัพเดตเบอร์กลางของ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE,Thailand
image def
IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (Cooking Class : สอนทำอาหารไทย)
image def
IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (CSR)
image def
#IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (English Class)
image def
รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 21-22 (ปี 2567-2568)
image def
12 เหตุผล ทำไมต้องไปแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2024
image def
รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา / แคนาดา ระยะเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน)
image def
Boarding School in USA : ทุน โรงเรียนประจำในอเมริกา
image def
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน : ครึ่งปีที่ผ่านมา ของ น้องกฤษฎิ์ IEE18 (2022-2023)
/ 4