ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา

Our Reviews

ARTHITAYA
Internship
AGE
28
PROGRAM
Internship

MS.ARTHITAYA TAYAPITAK (RMUTT)

สำหรับความรู้สึกที่ไปฝึกงานที่อเมริกา ได้ประสบการณ์จากการทำงานเยอะมาก ฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าที่จะคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้นฝึกภาษาจากที่ได้น้อยมากๆ ก็สื้อสารได้มากขึ้นเข้าใจถาม-ตอบได้ ส่วนพี่ๆทาง IEE ดูแลดีมาก ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการ สอนภาษาอังกฤษก่อนไป ระหว่างอยู่ที่อเมริกา และกลับมา พี่ๆสอบถาม ความเป็นอยู่ตลอด

Share to social

Suggest News