ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา

Our Reviews

น้องแบม
Internship
AGE
23
PROGRAM
Internship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.7 น้องแบม HARRAH’S AND HARVEY’S LAKE TAHOE

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิภาพร วงษ์วาน ชื่อเล่นแบม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ปัจจุบันเป็นเด็กทุนโครงการ Internship Programs ของ Iee Thailand ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวมีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึกงานจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ มีแนะแนวถึงประสบการณ์การฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ดิฉันเรียนอยู่ปี 1 พอปี 3 จึงได้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาถึงการฝึกงานที่ต่างประเทศ ประจวบกับสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น และได้มีโอกาศเจอพี่ๆ Iee Thailand จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในทันที เพราะส่วนตัวเล็งเห็นถึงโอกาส และประสบการณ์ที่จะได้รับที่หาไม่ได้ในประเทศไทย สิ่งแรกที่ประทับใจโครงการนี้เลย คือพี่ๆทุกคนใน Iee Thailand เป็นกันเองมากๆ และใส่ใจดูแลเด็กในโครงการอย่างดี เมื่อเกิดข้อสงสัย หรือมีปัญหาอะไร พี่ๆคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้วยความรวดเร็ว ความประทับใจต่อโครงการ internships นี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับเด็กสายครัว เพราะโครงกานี้เป็นโครงการสำหรับที่เรียนเกี่ยวกับสายอาหารโดยตรง โดยเป็นโครงการที่ให้โอกาส และประสบการณ์ดีให้กับเด็กที่มีความสนใจในการไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี โดยส่วนตัวมีความรู้สึกขอบคุณ สำหรับโอกาส และขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ทุนในการไปฝึกงานครั้งนี้มากๆ โครงการนี้เป็นช่องทางที่จะทำให้ดิฉันและเพื่อนๆ น้องๆที่สนใจโครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาหารในต่างประเทศได้รับประสบการณ์ต่างๆที่หาไม่ได้ในประเทศไทย จากใจเด็กที่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการนี้ อยากบอกต่อๆกับผู้คนที่สนใจว่า โอกาสเป็นของเราคว้ามัน เพราะโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ หากกังวลเรื่องภาษาอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่เหนือทุกสิ่ง ถ้าเราสนใจและอยากคว้าโอกาสนี้ไว้จริงๆเราต้องสู้กับความกลัวของตัวเองเราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ สู้ๆค่ะ

Share to social

Suggest News

น้องโชคAGE 23
PROGRAMInternship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.18 น้องโชค TURNING STONE

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิภาพร วงษ์วาน ชื่อเล่นแบม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ปัจจุบันเป็นเด็กทุนโครงการ Internship Programs ของ Iee Thailand ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวมีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึกงานจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ มีแนะแนวถึงประสบการณ์การฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ดิฉันเรียนอยู่ปี 1 พอปี 3 จึงได้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาถึงการฝึกงานที่ต่างประเทศ ประจวบกับสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น และได้มีโอกาศเจอพี่ๆ Iee Thailand จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในทันที เพราะส่วนตัวเล็งเห็นถึงโอกาส และประสบการณ์ที่จะได้รับที่หาไม่ได้ในประเทศไทย สิ่งแรกที่ประทับใจโครงการนี้เลย คือพี่ๆทุกคนใน Iee Thailand เป็นกันเองมากๆ และใส่ใจดูแลเด็กในโครงการอย่างดี เมื่อเกิดข้อสงสัย หรือมีปัญหาอะไร พี่ๆคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้วยความรวดเร็ว ความประทับใจต่อโครงการ internships นี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับเด็กสายครัว เพราะโครงกานี้เป็นโครงการสำหรับที่เรียนเกี่ยวกับสายอาหารโดยตรง โดยเป็นโครงการที่ให้โอกาส และประสบการณ์ดีให้กับเด็กที่มีความสนใจในการไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี โดยส่วนตัวมีความรู้สึกขอบคุณ สำหรับโอกาส และขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ทุนในการไปฝึกงานครั้งนี้มากๆ โครงการนี้เป็นช่องทางที่จะทำให้ดิฉันและเพื่อนๆ น้องๆที่สนใจโครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาหารในต่างประเทศได้รับประสบการณ์ต่างๆที่หาไม่ได้ในประเทศไทย จากใจเด็กที่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการนี้ อยากบอกต่อๆกับผู้คนที่สนใจว่า โอกาสเป็นของเราคว้ามัน เพราะโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ หากกังวลเรื่องภาษาอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่เหนือทุกสิ่ง ถ้าเราสนใจและอยากคว้าโอกาสนี้ไว้จริงๆเราต้องสู้กับความกลัวของตัวเองเราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ สู้ๆค่ะ

อ่านประสบการณ์ต่อ

น้องมิ้นท์AGE 23
PROGRAMInternship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.17 น้องมิ้นท์ TURNING STONE

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิภาพร วงษ์วาน ชื่อเล่นแบม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ปัจจุบันเป็นเด็กทุนโครงการ Internship Programs ของ Iee Thailand ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวมีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึกงานจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ มีแนะแนวถึงประสบการณ์การฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ดิฉันเรียนอยู่ปี 1 พอปี 3 จึงได้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาถึงการฝึกงานที่ต่างประเทศ ประจวบกับสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น และได้มีโอกาศเจอพี่ๆ Iee Thailand จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในทันที เพราะส่วนตัวเล็งเห็นถึงโอกาส และประสบการณ์ที่จะได้รับที่หาไม่ได้ในประเทศไทย สิ่งแรกที่ประทับใจโครงการนี้เลย คือพี่ๆทุกคนใน Iee Thailand เป็นกันเองมากๆ และใส่ใจดูแลเด็กในโครงการอย่างดี เมื่อเกิดข้อสงสัย หรือมีปัญหาอะไร พี่ๆคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้วยความรวดเร็ว ความประทับใจต่อโครงการ internships นี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับเด็กสายครัว เพราะโครงกานี้เป็นโครงการสำหรับที่เรียนเกี่ยวกับสายอาหารโดยตรง โดยเป็นโครงการที่ให้โอกาส และประสบการณ์ดีให้กับเด็กที่มีความสนใจในการไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี โดยส่วนตัวมีความรู้สึกขอบคุณ สำหรับโอกาส และขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ทุนในการไปฝึกงานครั้งนี้มากๆ โครงการนี้เป็นช่องทางที่จะทำให้ดิฉันและเพื่อนๆ น้องๆที่สนใจโครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาหารในต่างประเทศได้รับประสบการณ์ต่างๆที่หาไม่ได้ในประเทศไทย จากใจเด็กที่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการนี้ อยากบอกต่อๆกับผู้คนที่สนใจว่า โอกาสเป็นของเราคว้ามัน เพราะโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ หากกังวลเรื่องภาษาอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่เหนือทุกสิ่ง ถ้าเราสนใจและอยากคว้าโอกาสนี้ไว้จริงๆเราต้องสู้กับความกลัวของตัวเองเราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ สู้ๆค่ะ

อ่านประสบการณ์ต่อ

น้องพีทAGE 23
PROGRAMInternship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.16 น้องพีท TURNING STONE

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิภาพร วงษ์วาน ชื่อเล่นแบม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ปัจจุบันเป็นเด็กทุนโครงการ Internship Programs ของ Iee Thailand ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวมีความสนใจและมีแรงบันดาลใจในการฝึกงานจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ มีแนะแนวถึงประสบการณ์การฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่ดิฉันเรียนอยู่ปี 1 พอปี 3 จึงได้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาถึงการฝึกงานที่ต่างประเทศ ประจวบกับสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น และได้มีโอกาศเจอพี่ๆ Iee Thailand จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในทันที เพราะส่วนตัวเล็งเห็นถึงโอกาส และประสบการณ์ที่จะได้รับที่หาไม่ได้ในประเทศไทย สิ่งแรกที่ประทับใจโครงการนี้เลย คือพี่ๆทุกคนใน Iee Thailand เป็นกันเองมากๆ และใส่ใจดูแลเด็กในโครงการอย่างดี เมื่อเกิดข้อสงสัย หรือมีปัญหาอะไร พี่ๆคอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้วยความรวดเร็ว ความประทับใจต่อโครงการ internships นี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับเด็กสายครัว เพราะโครงกานี้เป็นโครงการสำหรับที่เรียนเกี่ยวกับสายอาหารโดยตรง โดยเป็นโครงการที่ให้โอกาส และประสบการณ์ดีให้กับเด็กที่มีความสนใจในการไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี โดยส่วนตัวมีความรู้สึกขอบคุณ สำหรับโอกาส และขอบคุณผู้สนับสนุนที่ให้ทุนในการไปฝึกงานครั้งนี้มากๆ โครงการนี้เป็นช่องทางที่จะทำให้ดิฉันและเพื่อนๆ น้องๆที่สนใจโครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาหารในต่างประเทศได้รับประสบการณ์ต่างๆที่หาไม่ได้ในประเทศไทย จากใจเด็กที่ได้รับโอกาสดีๆจากโครงการนี้ อยากบอกต่อๆกับผู้คนที่สนใจว่า โอกาสเป็นของเราคว้ามัน เพราะโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ หากกังวลเรื่องภาษาอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่เหนือทุกสิ่ง ถ้าเราสนใจและอยากคว้าโอกาสนี้ไว้จริงๆเราต้องสู้กับความกลัวของตัวเองเราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ สู้ๆค่ะ

อ่านประสบการณ์ต่อ