ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา

Our Reviews

น้องหลุยด์
Internship
AGE
23
PROGRAM
Internship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.15 น้องหลุยด์ HARRAH’S LAKETAHOE, CA

เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ IEE Thailand เพราะดิฉันได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการ เพราะดิฉันอยากโอกาสที่ดีที่ได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง และได้พัฒนาทักษะ Skills ด้านการทำครัวเพราะจะได้ต่อยอด ทักษะของตนเองที่เคยเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ในรั้ววิทยาลัย นอกจากนี้การไปฝึกงานต่างประเทศยังสามารถช่วยเรื่องการสมัครงานในอนาคตของดฉันได้อีกด้วยค่ะ

Share to social

Suggest News