ฟังเสียงจากนักเรียนของเรา

Our Reviews

น้องน้ำฟ้า
Internship
AGE
23
PROGRAM
Internship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.13 น้องน้ำฟ้า SEMINOLE HARD ROCK TAMPA

ที่เลือก IEE เพราะว่าเป็น agency ที่น่าเชื่อถือมากค่ะแล้วก็เป็นagencyที่มีประสบการณ์ที่ส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกามาแล้วมากมายและก็ได้มี Scholarship Support สำหรับน้องน้องที่มีผลการเรียน3.00ขึ้นไปและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมในสายอาชีพเพราะจะได้ฝึกงานกับเชฟที่มีระดับฝีมือในโรงแรมที่มีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานเราก็จะได้รับSkillsการเอาตัวรอดในต่างแดน แถมยังได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติและได้ท่องเที่ยวไปด้วยในวันหยุด ทั้งนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนล่าเชฟที่ได้ไปฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างการทำเรื่องเตรียมเอกสารก็ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆมหาลัยอีกด้วย

Share to social

Suggest News

น้องโชคAGE 23
PROGRAMInternship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.18 น้องโชค TURNING STONE

ที่เลือก IEE เพราะว่าเป็น agency ที่น่าเชื่อถือมากค่ะแล้วก็เป็นagencyที่มีประสบการณ์ที่ส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกามาแล้วมากมายและก็ได้มี Scholarship Support สำหรับน้องน้องที่มีผลการเรียน3.00ขึ้นไปและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมในสายอาชีพเพราะจะได้ฝึกงานกับเชฟที่มีระดับฝีมือในโรงแรมที่มีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานเราก็จะได้รับSkillsการเอาตัวรอดในต่างแดน แถมยังได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติและได้ท่องเที่ยวไปด้วยในวันหยุด ทั้งนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนล่าเชฟที่ได้ไปฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างการทำเรื่องเตรียมเอกสารก็ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆมหาลัยอีกด้วย

อ่านประสบการณ์ต่อ

น้องมิ้นท์AGE 23
PROGRAMInternship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.17 น้องมิ้นท์ TURNING STONE

ที่เลือก IEE เพราะว่าเป็น agency ที่น่าเชื่อถือมากค่ะแล้วก็เป็นagencyที่มีประสบการณ์ที่ส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกามาแล้วมากมายและก็ได้มี Scholarship Support สำหรับน้องน้องที่มีผลการเรียน3.00ขึ้นไปและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมในสายอาชีพเพราะจะได้ฝึกงานกับเชฟที่มีระดับฝีมือในโรงแรมที่มีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานเราก็จะได้รับSkillsการเอาตัวรอดในต่างแดน แถมยังได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติและได้ท่องเที่ยวไปด้วยในวันหยุด ทั้งนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนล่าเชฟที่ได้ไปฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างการทำเรื่องเตรียมเอกสารก็ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆมหาลัยอีกด้วย

อ่านประสบการณ์ต่อ

น้องพีทAGE 23
PROGRAMInternship

ก่อนจะเป็นเด็กทุน EP.16 น้องพีท TURNING STONE

ที่เลือก IEE เพราะว่าเป็น agency ที่น่าเชื่อถือมากค่ะแล้วก็เป็นagencyที่มีประสบการณ์ที่ส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกามาแล้วมากมายและก็ได้มี Scholarship Support สำหรับน้องน้องที่มีผลการเรียน3.00ขึ้นไปและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีซึ่งดิฉันมองว่าการที่เราได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่และไปได้ไกลกว่าเดิมในสายอาชีพเพราะจะได้ฝึกงานกับเชฟที่มีระดับฝีมือในโรงแรมที่มีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานเราก็จะได้รับSkillsการเอาตัวรอดในต่างแดน แถมยังได้ฝึกภาษากับชาวต่างชาติและได้ท่องเที่ยวไปด้วยในวันหยุด ทั้งนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณทาง IEE THAILAND ที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนล่าเชฟที่ได้ไปฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างการทำเรื่องเตรียมเอกสารก็ทำให้ได้พบกับเพื่อนๆมหาลัยอีกด้วย

อ่านประสบการณ์ต่อ