ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

Pride Month 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈

01.06.2024
Work & Travel

Pride Month คือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งเดือนมิถุนายน เพื่อเชิดชูการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

Happy Pride Month from IEE Thailand 🫶🏻🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈