ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

IEE Work and Travel 2021

17.10.2022
Work & Travel

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจรับข้อมูลข่าวสาร หรือต้องการสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ของโครงการ Work and Travel 2021 (Spring /& Summer) ของ IEE Thailand สามารถกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อให้พี่ IEE ส่งข้อมูลและประสานงานให้นะคะ : )

หมายเหตุ การกรอกข้อมูลด้านล่างนี้เป็นเพียงการรับข้อมูลโครงการหรือนัดสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการฯ