ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

IEE Thailand ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนธัญบุรี

10.04.2024
High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE Thailand จับมือลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคต

โดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี นายอธิปย์ อู่แก้ว ให้การต้อนรับในพิธีร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า การมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาต่างประเทศ ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักนำไปใช้ และพัฒนาตนเองในอนาคต การได้เข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตหนึ่งของน้องๆ ในช่วงวัยมัธยม กับการได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาประเทศและเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ซึมซับระบบการเรียนที่เน้นพัฒนาตัวผู้เรียนและเน้นความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากกว่าการท่องจำ เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น เข้าใจความแตกทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะภาษาต่างๆ ด้วยการใช้งานจริง เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างประเทศ และค้นพบตัวเองที่เติบโตทางความคิดขึ้นอีกขั้น ในระหว่างปีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเป็นประชากรโลกที่มีประสิทธิภาพ