ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน แคนาดา (มัธยมศึกษา)

03.03.2023
High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศแคนาดา: Student Exchange in CANADA

รูปแบบโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยน ภาษา วัฒนธรรม และศึกษาต่อ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) (สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี) โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงประมาณเดือนกันยายน หรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน 2566 และสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของปี 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน สามารถเลือกเขตพื้นที่การศึกษาได้ (การตอบรับขึ้นกับการพิจารณาจากเขตพื้นที่การศึกษา)

📍 พื้นที่โรงเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกได้ 3 ลำดับ (เฉพาะโครงการแลกเปลี่ยน)
*ไม่สามารถเลือกระบุชื่อโรงเรียนได้
1. Maple Ridge in British Columbia(Near Vancouver)
2. Nanaimo in British Columbia(Near Vancouver)
3. Kamloops in British Columbia
4. Newfoundland and Labrador
5. Nova Scotia District
6. Winnipeg School Division in Manitoba
7. River East in Manitoba

จุดเด่นของโครงการฯ

1.เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
2.หลักสูตรการเรียนการสอน มีให้เลือกทั้ง แบบภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
3.ผู้คนเป็นมิตร
4.เป็นประเทศเดียวที่นักเรียนสามารถเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่อยากไปได้โดยไม่มีค่าใช้เพิ่มเติม
5.สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติ / เกณฑ์การรับสมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1-ม.6 (ปีการศึกษา 2566)
2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3.พิจารณาเกรด ปี ปี 2562-2565
4.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
5.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย ความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

กิจกรรมเตรียมความพอมก่อนการเดินทาง : มูลค่าไม่ต่ำกว่า   50,000  บาท (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

1คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน ทุกประเทศ
2คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)  (ช่วงเดือนเมษายน)ทุกประเทศ
3คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ  (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)ทุกประเทศ
4ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน) (ช่วงเดือนกรกฎาคม)(ทุกประเทศ)
5ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  (2 - 3 ครั้ง)(ทุกประเทศ)
6ค่ายปรับตัว ณ ประเทศอุปถัมภ์ 5 – 14 วัน (ตามความสมัครใจ) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)(ทุกประเทศ)
7รับเกียรติบัตร High School Exchange (หลังเดินทางกลับ)(ทุกประเทศ)

ใบสมัครสอบ

leadform-high-school-exchange/

ติดต่อพี่ๆ IEE

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15