ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

Boarding School in USA : ทุน โรงเรียนประจำในอเมริกา

11.03.2023
High School Exchange

IEE Thailand : โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในต่างประเทศ ประสบการณ์ 17 ปี และดูแลนักเรียนมาแล้วมากกว่า 10,000 คน
เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนของเราในการหาทุนได้มากกว่า 40% ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 700,000 บาท ต่อ ปี

โดยทุนสูงสุดที่ทาง IEE เคยช่วยผนักดันให้นักเรียนได้รับทุน คือ 1,000,000 บาท ต่อ ปี

หากนักเรียนกำลังมองหาโรงเรียนประจำ (หอพัก) ดีๆในอเมริกา ที่มีพร้อมทั้งด้านวิชาการ ที่พัก อาหาร และมีกิจกรรมในโรงเรียนให้เข้าร่วมได้ตลอดปี
เลือก IEE Thailand เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนในการหายื่นโปรไฟล์เพื่อหาทุน ได้มากกว่า 40%
เรามีองค์กรอุปถัมภ์และโรงเรียนเครือข่ายหลายแห่งในอเมริกา

Boarding School Scholarships Program

รูปแบบโครงการ
IEE Thailand จะช่วยเหลือนักเรียนในการทำเอกสารยื่นไปขอทุนโรงเรียนต่างหรือองค์กรอุปถัมภ์ต่าง การันตีการตอบรับ 100 %
1. นักเรียนจะได้โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกา
2. นักเรียนจะได้พักในหอพักของทางโรงเรียน (ห้องละ 2-4 คน, ห้องเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
3. รวมอาหาร 3 มื้อ หลายโรงเรียนมีขนมให้ทานตลอดทั้งวัน
4. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้งในไทยและต่างประเทศ)

เกณฑ์การคัดเลือก และ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือก (https://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/)
2. ส่งสำเนาผลการเรียน ปี 2563 - 2565 ก่อนการสอบ (Line : https://lin.ee/g2iM7OV )
3. ผู้ที่มีคะแนนสอบ 70 % ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปทุกรายวิชา มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3.00
4. เมื่อผ่านการคัดเลือกจาก IEE Thailand ชำระเงินลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
5. กรอกเอกสารเพื่อยื่นขอทุน (Application Form)
6. IEE ตรวจสอบ และส่งเอกสารเพื่อยื่นขอทุน
7. นักเรียนชำระค่าดำเนินการเอกสาร
8. รอการตอบรับจากโรงเรียน ( IEE ช่วยในการผลักดันให้ได้รับทุนจากทางโรงเรียน)
9. โรงเรียนตอบรับ พร้อมแจ้งอัตราค่าโครงการฯคงเหลือ (room and board) และ insurance
10. นักเรียนชำระค่าโครงการฯ โดยแบ่งชำระ 2-3 ครั้ง ตามเงื่อนไขของโรงเรียน
*** ค่าโครงการฯ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจวีซ่า

สิทธิพิเศษ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
มูลค่าไม่ต่ำกว่า   50,000  บาท (ฟรี!) 

  1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
  2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) (ช่วงเดือนเมษายน)
  3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (ช่วงเดือนเมษายน)
  4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน) (ช่วงเดือนกรกฎาคม)
  5. ประชุม อบรม ผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ (2 - 3 ครั้ง)
  6. ค่ายปรับตัว ณ ประเทศอุปถัมภ์ 5 – 14 วัน (ตามความสมัครใจ) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)
  7. รับเกียรติบัตร High School Exchange (หลังเดินทางกลับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15