ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

ประสบการณ์แลกเปลี่ยน : ครึ่งปีที่ผ่านมา ของ น้องกฤษฎิ์ IEE18 (2022-2023)

10.03.2023
High School Exchange

"เล่าสู่กันฟังกับครึ่งทางที่ผ่านมาของชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา น้องกฤษฎิ์ IEE รุ่นที่ 18 (2022-2023) เจออะไรมาบ้าง ตั้งแต่ตัดสินใจมาเป็นนักแลกเปลี่ยนอเมริกากับ IEE จนถึงปัจจุบัน"