ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

5 เหตุผลว่าทำไมควรเลือกไปแคนาดา 🇨🇦

05.02.2024
Work & Travel

ประเทศแคนาดาจัดว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด ติดอันดับแรกๆของโลก มาตลอดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยที่ดี มีอัตราการเกิดอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงในระดับที่ต่ำ เนื่องจากประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเทศแคนาดามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากรัสเซีย แต่มีจำนวนประชากรเพียงแค่ 36.5 ล้านคน นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดประเทศ จึงทำให้ที่อยู่อาศัยไม่แออัด

เนื่องจากแคนาดามีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน เพราะประชากรส่วนใหญ่อพยพมากจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกาใต้ และ เอเชีย เป็นต้น ทำให้คนแคนาดาให้ความสำคัญกับความเสมอภาค ความหลากหลาย ซึ่งในส่วนนี้ทำให้คนแคนาดามีความเป็นมิตร ดังนั้นคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในแคนาดาไม่ต้องกังวลเรื่องการถูก Bully

ในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่จากทุกประเทศทั่วโลก****

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะอาดปลอดภัย และแคนาดาเป็นประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุด เพราะพื้นที่กว่า 30% ของประเทศเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูณ์

ประเทศแคนาดาจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ใบปริญญาหรือ certificate ต่างๆจากสถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาจึงการันตีได้ว่าได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ นักศึกษาที่จบจากประเทศแคนาดาจึงมีโอกาสดีที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูง