ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

🎥 🎞 สถานที่ตามรอยหนังชื่อดังที่อเมริกา 🇺🇸

25.02.2024
Work & Travel

🎞 ถนน **Sandstone Buttes จากเรื่อง *Forrest Gump* | Monument Valley, UT** 🌵🏜
🎞 **Central Park จากเรื่อง Spider-Man 3 | New York City, NY** 🌃
🎞 **Union Station จากเรื่อง Catch Me If You Can | Los Angeles, CA** 🏖
🎞 **Times Square จากเรื่อง The Devil Wears Prada | New York City, NY** 🌃
🎞 **Venice Beach จากเรื่อง American Pie | Los Angeles, CA** 🏖