ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

⏰ เขต TIME ZONE ของอเมริกา 🇺🇸

29.01.2024
Work & Travel

เขตเวลาของสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ ได้แก่

📍 เขตเวลาตอนกลาง 🏜 (Central Time Zone) ⏰ เวลาห่างจากประเทศไทย 13 ชม.
เขตพื้นที่ตอนกลางตั้งแต่ตอนเหนือ – ใต้ โดยมีพื้นที่รัฐหลักๆ Illinois, North Dakota, Kansas และ Texas อยู่ในเขตเวลานี้

📍 เขตเวลาแถบภูเขา ⛰ (Mountain Time Zone) ⏰ เวลาห่างจากประเทศไทย 14 ชม.
เขตพื้นที่ตอนภูเขาสูง ตั้งแต่เทือกเขาร็อคกี้ผ่านจากเม็กซิโกยาวไปถึงแคนาดา โดยมีพื้นที่รัฐหลักๆ Arizona, Colorado และ Montana อยู่ในเขตเวลานี้

📍 เขตเวลาตะวันออก 🚢 (Eastern Time Zone) ⏰ เวลาห่างจากประเทศไทย 12 ชม.
เขตพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เมืองรัฐ New York , Washington D.C และ Florida

📍 เขตเวลาแปซิฟิค (Pacific Time Zone) 🌊 ⏰ เวลาห่างจากประเทศไทย 15 ชม.
เขตพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่เมืองรัฐ California / Seattle / Washington / Oregon

นอกจาก Time Zones หลักทั้ง 4 นี้แล้ว ยังมีเขตเวลาพิเศษอีก 2 เขต ได้แก่
📍 Alaskan Time Zone 🗻 ⏰ ช้ากว่าเมืองไทย 16 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่รัฐ Alaska
📍 Hawaiian Time Zone 🌋 ⏰ ช้ากว่าเมืองไทย 18 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่รัฐ Hawaii
.
🔊 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เลยนะคะ 🥰
📍 https://forms.gle/AtizAa8ZuF9sFoGr6