ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

เปิดรับสมัครแล้ว Work and Travel 2025 🇺🇸

12.06.2024
Work & Travel

ปิดเทอมนี้ห้ามพลาด ‼️ กับการไปแลกเปลี่ยน USA 🇺🇸

หาประสบการณ์พร้อมกับท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 3-4 เดือน

ระยะเวลาเข้าร่วม Work and Travel USA อ้างอิงได้จากช่วงเวลาเปิดปิดเทอมของน้องๆทุกคนนะคะ สามารถดูช่วงเวลาเปิดปิดเทอมของตนเองได้เลย

🌸 Spring : 15 มีนาคม – 7 กรกฎาคม

☀️ Summer : 15 พฤษภาคม – 7 กันยายน

ระยะเวลาในการทำงานยังไม่รวมท่องเที่ยวอีก 1 เดือน

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท แบบเต็มเวลา (Full Time Student)

2. มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปีบริบูรณ์

3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมโครงการ

6. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี