ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมทำงานกับโรงแรม Mohegan Sun Casino

17.10.2022
Internship

IEE Thailand ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมทำงานกับโรงแรมยักใหญ่ ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอเมริกา และอันดับ 10 ของโลกอย่าง Mohegan Sun Casino and Resort, CT เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

หลังจากนี้ขอให้น้องๆ ทุกคนหมั่นตรวจสอบอีเมลของตนเอง เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การทำเอกสารอื่นๆ รวมถึงน้องๆ ทุกคนยังต้องหมั่นฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่านะคะ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีสิทธิเข้าร่วมทำงานกับโรงแรม Mohegan Sun Casino and Resort, CT

FIRST NAMELAST NAMEPLACEMENTPROGRAM
MS.PLOYPAILINJONGNOKMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR NATTHAWUTSOJISIRIKULMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.JIRAYUWONGSANGANANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.PANUPONGKARUNAKORMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.DUENPENRATTANAWANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.HAJAYANEESUKPAIBOONMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.APIWATSRIPAKDEEMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.PIYAWATBOONJAMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PLOYPUNJAITIYAMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.JUTALUGHONGHIRUNRATTANAMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.RUNGNAPHANANTHASRIMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.NICHAKAMONSUPPASANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.NITIRATSAKKAYAPONGSAMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.ANUNYAPRAKOBKITMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PATTRAPORNYAMKLAIMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.KITTINATAMNAKMANEEMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.AREERATCHAUYPETHMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.JUTHAMARTWOWWAEWMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.SAOWAPACHONGSAKSAVASMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.KEWALEEYOMKHUMMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.MANEERATPECTHAIMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.KEATTHIPOOMSINWARAWIWATMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.NISACHONHOWHANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.SUPAKJERAKHOTNUMMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.WATTHIKORNNARNGKULMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PATCHARINLOEDSONGKRAMMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PANNAPONTEERASUCHAIMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.KITTIKAPANPHETMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.APIRAVEEHAMPANONMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PIYANANPHATTHARASABSINMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.WIPAWANRODCHEWAMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.CHAWARINSUWANNAPHANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.NITIWATVEERATANONTMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.THANAPORNKARAMADMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.NATTHAKANSUDSA-NGIAMMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PATCHAREESOMSAKULMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.CHANATHIPCHATSAKUNPHANITMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PAMIKAYUTIPANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.PATCHARAPONTHONGDETMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.MOOKTHIDAPHUPAKAPANPONGMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.VEERINVICHASAMUDMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.SIRINYADECHPRASATMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.HATHAIRATWORASINMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.INWARINTEERATIKUNLANANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.WINDAJINTANAROJMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PHIMSUPHABOONSANONGMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.SUJIKAKANHAMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.KUNKAWEESANGTONGMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.THATTICHACHAROENLAPPAKITMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.JANEJIRALOONGKEEMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PIMPAKAKAEWSUKSAENGMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.SIRILAKKHLAYSUBANMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.ANNOPSOONTRIMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.HIRUNYACHAISIRIMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.PATTRAPORNBOONTEANGMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.NISACHONSEREJIEMMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.JANJIRAWARASINMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.YANIKAKEAWNOPPAKUNMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MR.POOMPATAUSSAWASHOTIWATMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM
MS.APHITSARAKONGTHUPTHIMMOHEGAN SUN, CTINTERNSHIP PROGRAM

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อ 02 612 9511 ต่อ 13-14

วัน-เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ 09.30 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

าทำการ วันจันทร์-เสาร์ 09.30 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=mrpgII9CG-A[/embed]