ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

ควรรู้ก่อนนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน !!!

16.10.2023
Work & Travel

🧴ของเหลวทุกชนิดสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ น้ำ เจล ครีม สเปรย์ แว๊กซ์ เช่น ยาสีฟัน น้ำหอม ครีมทาหน้า ทาตัว เครื่องสำอางในรูปของเหลว เป็นต้น

น้องๆสามารถนำของเหลว ของใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะบรรจุมาในรูปแบบของ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ตลับ ซองแพ็ก แต่ละชิ้นต้องความจุไม่เกิน 100 มล./ชิ้น ต้องมีข้อความระบุปริมาตรบนบรรจุภัณฑ์ชัดเจน โดยรวมทุกชิ้นต้องไม่เกิน 1,000 มล.

** ข้อควรรู้ **

📌 ของเหลวที่ระบุว่าปริมาณเกิน 100 มล. ถึงแม้ว่าจะใช้ใกล้หมดแล้ว ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้เพราะจะดูที่ปริมาณข้างบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก

📌 ขวดน้ำดื่มที่ไม่มีน้ำแล้วสามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ถ้ามีน้ำเหลือนิดหน่อยจะไม่สามารถนำขึ้นได้ ต้องดื่มให้หมดก่อน