AlUMNI

Internship in USA
MS.VARAT SETABODI DTC
JW MARCO ,FL

ขอบคุณ IEE ที่ทำให้หนูได้มาเปิดประสบการณ์ที่ Florida ได้มารู้จักคนมากมาย รู้จักการทำงาน เรียนรู้ภาษา ที่นี้ได้สอนอะไรหนูหลายอย่าง ทั้งในเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ การทำงานรูปแบบและระบบใหม่ๆ ประสบการณ์ 1 ปีที่นี่สอนอะไรได้มากกว่าคำว่าฝึกงาน เพราะที่สำคัญกว่านั้นคือ “ประสบการณ์ชีวิต”ขอบคุณ IEE ที่ช่วยให้หนูได้มาที่นี้นะคะ