AlUMNI

Work & travel
น้องกัส Round Hill Pines Beach Resort
แชร์ประสบการณ์ WORK & TRAVEL 2021

สวัสดีครับ ผมกัสนะครับ จากไป WORK AND TRAVEL เข้าร่วมกับโครงการ IEE THAILAND ทำงานที่ ROUND HILL PINE BEACH RESORT เรท $ $13.00

ครั้งนี้ ผมได้รับประสบการณ์มากมาย ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาษาได้คล่องขึ้น การฟัง การพูด การอยู่ในสังคม ทำให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ของคนภายในประเทศ การทำงาน การเดินทาง จากตัวผมนั้นได้ทำงานเป็นกุ๊ก ผู้ช่วยเชฟ ที่ ROUND HILL PINE BEACH RESORT เลือกงานนี้เพราะชอบในการทำอาหาร และ ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสมากนักที่จะเข้าทำในครัวใหญ่ ๆ ผมจึงเลือกตำแหน่งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการภายในครัว ผลที่ออกมานั้น เชฟเอาใจใส่ดีมาก สอนในทุก ๆ รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนร่วมงานก็เป็นมิตร ถึงจะต่างเชื้อชาติ ก็ได้เรียนรู้คุย เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน ถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ไม่ได้หาได้ง่าย ๆ ด้วยสภาพบบรยากาศที่ทำงานเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว เวลาไปทำงานก็เหมือนได้ไปท่องเที่ยวทุกวัน METAL HEALTH ไปในตัว เป็นส่วนนึงเท่านั้นจากประสบการณ์ทั้งหมด