IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (Cooking Class : สอนทำอาหารไทย)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program)

บรรยากาศ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง”
กิจกรรม Cooking Class : สอนทำอาหารไทย
สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 19
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อให้น้องๆได้มีทักษะการทำอาหารไทย ติดตัวไว้ เมื่อเดินทางไปยังประเทศแลกเปลี่ยนค่ะ จะทำทานเอง ทำให้โฮสทาน หรือไปเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยให้ เพื่อนๆและคนในชุมชน เมื่อมีโอกาส

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ก่อนเดินทางของ IEE ยังมีอีกเยอะ


ไปแลกเปลี่ยนกับ IEE ฟรี! ทุกกิจกรรมฯ❤️

+คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (2 สัปดาห์)
+คลาสเรียน US History (2 คลาส)
+คลาสเรียนทำอาหารไทย (1 คลาส)
+ค่าย 3 วัน 2 คืน
+ประชุม/อบรม นักเรียนและผู้ปกครอง 2-3 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
+พิธีมอบเกียรติบัตร หลังสำเร็จโครงการฯ

IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (CSR)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program)

บรรยากาศ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง”
กิจกรรม CSR “ปันรัก จากพี่ สู่น้อง
สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 19
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา


ไปแลกเปลี่ยนกับ IEE ฟรี! ทุกกิจกรรมฯ❤️

+คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (2 สัปดาห์)
+คลาสเรียน US History (2 คลาส)
+คลาสเรียนทำอาหารไทย (1 คลาส)
+ค่าย 3 วัน 2 คืน
+ประชุม/อบรม นักเรียนและผู้ปกครอง 2-3 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
+พิธีมอบเกียรติบัตร หลังสำเร็จโครงการฯ

#IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (English Class)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program)

บรรยากาศ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง”
คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (English Class) และ คลาสเรียนประวัติศาสตร์ อเมริกา (US History)
สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 19
จำนวน 2 สัปดาห์ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

——————————————

ไปแลกเปลี่ยนกับ IEE ฟรี! ทุกกิจกรรมฯ❤️

+คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (2 สัปดาห์)
+คลาสเรียน US History (2 คลาส)
+คลาสเรียนทำอาหารไทย (1 คลาส)
+ค่าย 3 วัน 2 คืน
+ประชุม/อบรม นักเรียนและผู้ปกครอง 2-3 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
+ พิธีมอบเกียรติบัตร หลังสำเร็จโครงการฯ

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 21-22 (ปี 2567-2568)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

(ระยะเวลา 1 ภาคเรียน และ 1 ปีการศึกษา)

สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน และ (อังกฤษ)สหราชอาณาจักร


ระยะเวลาโครงการ

 • รุ่นที่ 21 : ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 5 เดือน)
  ช่วงเดือนมกราคม 2567 – มิถุนายน 2567
 • รุ่นที่ 22 : ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)
  ช่วงเดือนสิงหาคม 2567 – มิถุนายน 2568

ระยะเวลาการรับสมัคร 

 • เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าโควตาเต็ม)
 • สอบรอบแรก  :  10 มิถุนายน 2566 (รับทุนลดหย่อนสูงสุดและสิทธิพิเศษ)

สถานที่สอบ

สอบออนไลน์ ผ่าน Zoom
อยู่ที่ไหนก็สอบ : )

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

 1. ใบสมัครสอบ (กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ที่นี่)
 2. สำเนาผลการเรียน ปี 2563 – 2565 (ทุกภาคเรียน)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน

ระเบียบโครงการฯ เกณฑ์การคัดเลือก รุ่นที่ 21-22

ฟรี ! กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
(ฟรี! มูลค่า 50,000 บาท)

12 เหตุผล ทำไมต้องไปแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2024

เข้าสู่เดือนมีนาคม กับโค้งสุดท้ายของการสมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศกันแล้ว น้องๆ ที่มีความสนใจไปเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีให้เลือกเข้าร่วมหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และจีน ยังสามารถสมัครสอบ ส่งเอกสารเพื่อพิจารณาทุนกันได้ โดยมีทุนการศึกษาสูงสุด 50%(รวมค่าเทอม ที่พัก อาหาร และประกันสุขภาพฯ) น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังลังเล ตัดสินใจไม่ได้ ว่าเราควรไปแบบไหน ประเทศไหนที่เหมาะสมกับเรา วันนี้ พี่ IEE จะพาไปดูเหตุผลดีดี ว่าทำไมเราควรเลือกไปแลกเปลี่ยนฯ/เรียนต่อที่ประเทศเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2024

ประเทศเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศยอดนิยมอันดับ 1 ที่นักเรียนให้ความสนใจเลือกไปศึกษาต่อหรือไปเรียนแลกเปลี่ยนฯ ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงได้เป็นที่นิยม เขามีอะไรดี วันนี้ พี่ IEE จะพาไปหาคำตอบกัน…

1. มีทุนรัฐบาลเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา(J1 Visa)

อเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีทุนโดยตรงจากรัฐบาลมอบให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

2. ไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น เรียน 1 ปี ก็จบได้

สำหรับนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนฯช่วงม.6 สามารถไปเรียนด้วยวีซ่านักเรียน(F1 Visa) เข้าเรียนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สามารถสอบจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ High School Diploma สามารถนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ หรือนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนฯ ช่วงม.3-5 ก็สามารถเลือกหรือระบุวิชาที่ต้องการเรียนได้ 6-8 วิชาในแต่ละเทอม สามารถนำ Transcript กลับไทยมาเทียบกับทางโรงเรียนไทยได้(ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละโรงเรียน)

3. เดินทางไป-กลับไทยได้ ไม่จำกัด

ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน (F1 Visa) สามารถเดินทางกลับไทยได้ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาล หรือมีเหตุอันจำเป็น และบินกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาได้ ไม่จำกัดจำนวนความตามความสะดวก

4. เลือกเมือง เลือกรัฐ ระบุโรงเรียนเองได้

สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ทุนรัฐบาลอเมริกา(J1 Visa) ที่มีผลการเรียนดี ผู้ปกครองกังวลหรืออยากทราบว่าจะได้ไปเรียนที่ไหน ที่มีความสนใจ ต้องการเลือกเมือง หรือรัฐที่อยากไปเรียน สามารถทำได้(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากนักเรียนต้องการระบุชื่อโรงเรียนที่อยากเข้าเรียนก็ทำได้เช่นกัน โดยเข้าร่วมโปรแกรม F1-Select School(F1 -Visa)

5. เลือกวิชาเรียนเองได้ ตามความสนใจ

ด้วยมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น มีหลักสูตรที่หลากหลาย AP course, Prep- college, IB Program and Pre-medical Science เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกวิชาเรียนได้ด้วยตนเอง เลือกตามความถนัดหรือสิ่งที่อยากเรียนรู้จริงๆ ได้ เช่น วิชาเซรามิค งานไม้ กายวิภาค ทำอาหาร กฎหมาย การแสดงหรือวิชาอื่นๆ ที่เราสนใจได้ สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง พร้อมคุณภาพและนวัตกรรมทางการสอนที่ล้ำสมัยมอบให้แก่นักเรียนในทุกระดับการศึกษา

6. โอกาสเข้ามหาวิทยาลัยสูง

สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาระดับโลกที่ผู้คนหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้าไปศึกษาต่อ มีมหาวิทยาลัยระดับต้น ๆ ของโลกอยู่ทั่วประเทศ  เช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Stanford University เป็นต้น นักเรียนที่มีโอกาสได้ไปเรียนในระดับ High School สามารถ Transfer ผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในที่ระดับสูงขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ไม่ว่าจะเป็น Pathway program, High School Completion Program(2+2) and 1 year High School Diploma

7. ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก ง่ายต่อการปรับตัว

นักเรียนทุกคนที่สนใจอยากไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ แน่นอนว่าต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษกันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ การไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นจุดหมายปลายที่เหมาะสม สำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนแลกเปลี่ยนฯในครั้งแรกและต้องการไปเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง นอกจากนี้ยังมีภาษาอื่นๆ ที่สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น                                     

8. ประเทศใหญ่ หลากหลายฤดูกาล แบ่งตามภูมิประเทศ

อเมริกามีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก มีทั้งหมด 50 รัฐ แบ่งเป็น 7 ภูมิประเทศ และสภาพอากาศที่ต่างแต่กันออกไป นักเรียนที่เลือกไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา มีสิทธิ์ได้ไปเรียนในทุก ๆ รัฐ กระจายกันทั่วทั้งประเทศ ได้รับประสบการณ์ที่ต่างกัน กิจกรรมที่ทำจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศของรัฐนั้น ๆ เช่น Sky, Snow board, Ice Skate, Camping, Hiking, Surfing, Aurora เป็นต้น

9. Free Style ในการแต่งตัว

ไม่จำเป็นต้องใส่ Uniform ลดค่าใช้จ่าย ใส่ชุดสุภาพ ชุดลำลอง ตามความสะดวกและเหมาะสมไปเรียนได้

10. ความเท่าเทียม เสมอภาค

นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือลงกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนได้ ไม่จำกัดว่าจะเป็นชาติไหน หากเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นแล้ว ถือว่ามีสิทธิ์เท่ากัน เช่น นักกีฬาโรงเรียน เชียร์หลีดเดอร์ ตัวแทนโรงเรียนแข่งขัน Robotic เป็นต้น

11. ท่องเที่ยวตามใจปราถนา

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯน้อง ๆ สามารถไปเที่ยวได้ภายใต้ความดูแลของครอบครัวอุปถัมป์(Host Family) หรือการจัดทริปของโรงเรียน ซึ่งอเมริกามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ทั่วประเทศ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น Times Square, Central Park, Empire State Building, Golden Gate Bridge, Lake Tahoe, Statue of Liberty, Antelope Canyon, Yellowstone National Park, Niagara Falls and Grand Canyon เป็นต้น

12. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อเมริกาเป็นประเทศแห่งเสรีภาพเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า Mixed Culture มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ที่นี่ มีทั้งคนผิวขาว ผิวสี คนจากฝั่งยุโรป ละติน เม็กซิโก และคนเอเชียมากมายอาศัยอยู่ที่นี่ และมีเพื่อนๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั่วทุกมุมโลก มีโอกาสเจอโฮสต์ที่เป็นทั้งฝรั่งผมทอง ตาฟ้าและโฮสต์ที่เป็นคนผิวสี หรือเอเชียก็ได้ ทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่าง อาหารการกินที่หลากหลาย มีทั้งแฮมเบอร์เกอร์ ทาโก้ หรือข้าว แต่โฮสต์ทุกบ้านยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารและทำกิจกรรมตามวัฒธรรมของอเมริกาเหมือนๆ กัน เช่น เทศกาลฮาโลวีน, เทศกาลศริสมาตส์ และเทศกาลขอบคุณพระเจ้า เป็นต้น

รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา / แคนาดา ระยะเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศแคนาดา / อเมริกา
High School Exchange in CANADA / USA รุ่นที่ 21

 • IEE Thailand High School Exchange ระยะเวลา 1 ภาคเรียน (ประมาณ 5 เดือน)
 • โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงเดือนมกราคม 2567  และสิ้นสุดโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของปี 2567
 • กำหนดการเดินทางจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดภาคเรียนหรือข้อกำหนดของโรงเรียนอุปถัมภ์

1.สัญชาติ : ทุนรัฐบาล USA J-1 เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย / แคนาดา ไม่จำกัดสัญชาติ
2.พิจารณาคุณสมบัติแต่ละประเทศ / แต่ละประเภททุน ตามตาราง
3.มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4.พิจารณาเกรด ปี 2563 – 2565
5.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
6.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย ความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15

Boarding School in USA : ทุน โรงเรียนประจำในอเมริกา

IEE Thailand : โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในต่างประเทศ ประสบการณ์ 17 ปี และดูแลนักเรียนมาแล้วมากกว่า 10,000 คน
เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนของเราในการหาทุนได้มากกว่า 40% ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 700,000 บาท ต่อ ปี

โดยทุนสูงสุดที่ทาง IEE เคยช่วยผนักดันให้นักเรียนได้รับทุน คือ 1,000,000 บาท ต่อ ปี

หากนักเรียนกำลังมองหาโรงเรียนประจำ (หอพัก) ดีๆในอเมริกา ที่มีพร้อมทั้งด้านวิชาการ ที่พัก อาหาร และมีกิจกรรมในโรงเรียนให้เข้าร่วมได้ตลอดปี
เลือก IEE Thailand เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนในการหายื่นโปรไฟล์เพื่อหาทุน ได้มากกว่า 40%
เรามีองค์กรอุปถัมภ์และโรงเรียนเครือข่ายหลายแห่งในอเมริกา

Boarding School Scholarships Program

รูปแบบโครงการ
IEE Thailand จะช่วยเหลือนักเรียนในการทำเอกสารยื่นไปขอทุนโรงเรียนต่างหรือองค์กรอุปถัมภ์ต่าง การันตีการตอบรับ 100 %
1. นักเรียนจะได้โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกา
2. นักเรียนจะได้พักในหอพักของทางโรงเรียน (ห้องละ 2-4 คน, ห้องเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
3. รวมอาหาร 3 มื้อ หลายโรงเรียนมีขนมให้ทานตลอดทั้งวัน
4. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้งในไทยและต่างประเทศ)

เกณฑ์การคัดเลือก และ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือก (https://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/)
2. ส่งสำเนาผลการเรียน ปี 2563 – 2565 ก่อนการสอบ (Line : https://lin.ee/g2iM7OV )
3. ผู้ที่มีคะแนนสอบ 70 % ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปทุกรายวิชา มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3.00
4. เมื่อผ่านการคัดเลือกจาก IEE Thailand ชำระเงินลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
5. กรอกเอกสารเพื่อยื่นขอทุน (Application Form)
6. IEE ตรวจสอบ และส่งเอกสารเพื่อยื่นขอทุน
7. นักเรียนชำระค่าดำเนินการเอกสาร
8. รอการตอบรับจากโรงเรียน ( IEE ช่วยในการผลักดันให้ได้รับทุนจากทางโรงเรียน)
9. โรงเรียนตอบรับ พร้อมแจ้งอัตราค่าโครงการฯคงเหลือ (room and board) และ insurance
10. นักเรียนชำระค่าโครงการฯ โดยแบ่งชำระ 2-3 ครั้ง ตามเงื่อนไขของโรงเรียน
*** ค่าโครงการฯ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจวีซ่า

สิทธิพิเศษ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
มูลค่าไม่ต่ำกว่า   50,000  บาท (ฟรี!) 

 1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
 2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) (ช่วงเดือนเมษายน)
 3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (ช่วงเดือนเมษายน)
 4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน) (ช่วงเดือนกรกฎาคม)
 5. ประชุม อบรม ผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ (2 – 3 ครั้ง)
 6. ค่ายปรับตัว ณ ประเทศอุปถัมภ์ 5 – 14 วัน (ตามความสมัครใจ) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)
 7. รับเกียรติบัตร High School Exchange (หลังเดินทางกลับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15

ประสบการณ์แลกเปลี่ยน : ครึ่งปีที่ผ่านมา ของ น้องกฤษฎิ์ IEE18 (2022-2023)

“เล่าสู่กันฟังกับครึ่งทางที่ผ่านมาของชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา น้องกฤษฎิ์ IEE รุ่นที่ 18 (2022-2023) เจออะไรมาบ้าง ตั้งแต่ตัดสินใจมาเป็นนักแลกเปลี่ยนอเมริกากับ IEE จนถึงปัจจุบัน” 

รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน แคนาดา (มัธยมศึกษา)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศแคนาดา: Student Exchange in CANADA

รูปแบบโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยน ภาษา วัฒนธรรม และศึกษาต่อ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) (สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี) โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงประมาณเดือนกันยายน หรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน 2566 และสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของปี 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน สามารถเลือกเขตพื้นที่การศึกษาได้ (การตอบรับขึ้นกับการพิจารณาจากเขตพื้นที่การศึกษา)

📍 พื้นที่โรงเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกได้ 3 ลำดับ (เฉพาะโครงการแลกเปลี่ยน)
*ไม่สามารถเลือกระบุชื่อโรงเรียนได้
1. Maple Ridge in British Columbia(Near Vancouver)
2. Nanaimo in British Columbia(Near Vancouver)
3. Kamloops in British Columbia
4. Newfoundland and Labrador
5. Nova Scotia District
6. Winnipeg School Division in Manitoba
7. River East in Manitoba

จุดเด่นของโครงการฯ

1.เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
2.หลักสูตรการเรียนการสอน มีให้เลือกทั้ง แบบภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
3.ผู้คนเป็นมิตร
4.เป็นประเทศเดียวที่นักเรียนสามารถเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่อยากไปได้โดยไม่มีค่าใช้เพิ่มเติม
5.สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติ / เกณฑ์การรับสมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1-ม.6 (ปีการศึกษา 2566)
2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3.พิจารณาเกรด ปี ปี 2562-2565
4.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
5.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย ความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

กิจกรรมเตรียมความพอมก่อนการเดินทาง : มูลค่าไม่ต่ำกว่า   50,000  บาท (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

1คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน ทุกประเทศ
2คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)  (ช่วงเดือนเมษายน)ทุกประเทศ
3คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ  (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)ทุกประเทศ
4ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน) (ช่วงเดือนกรกฎาคม)(ทุกประเทศ)
5ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  (2 – 3 ครั้ง)(ทุกประเทศ)
6ค่ายปรับตัว ณ ประเทศอุปถัมภ์ 5 – 14 วัน (ตามความสมัครใจ) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)(ทุกประเทศ)
7รับเกียรติบัตร High School Exchange (หลังเดินทางกลับ)(ทุกประเทศ)

ใบสมัครสอบ

leadform-high-school-exchange/

ติดต่อพี่ๆ IEE

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15

รับสมัคร : นักเรียนแลกเปลี่ยน จีน (มัธยมศึกษา)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศจีน : Student Exchange in CHINA

รูปแบบโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) โดยนักเรียนจะเริ่มเดินทางในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม หรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน 2566 และสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนของปี 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ในกรุงปักกิ่ง  เหลียวหนิง ซานตง เหอหนาน

จุดเด่นของโครงการฯ

1.ภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก และมีชาวจีนอาศัยเกือบทุกประเทศทั่วโลก ภาษาจีนจึงมีบทบาทสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ
2.จีน คือหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำในหลายๆด้าน เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา
3.นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
4.ทางโรงเรียนอุปถัมภ์จะมีคลาสเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ 2-3 เดือน ช่วงภาคเรียนแรก 
5.นักเรียนจะได้พักในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์ และมีโอกาสได้พักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงวันหยุด

คุณสมบัติ / เกณฑ์การรับสมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4-ม.6 (ปีการศึกษา 2566)
2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3.พิจารณาเกรด ปี ปี 2565
4.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สมาธิสั้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
5.ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย ความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

กิจกรรมเตรียมความพอมก่อนการเดินทาง : มูลค่าไม่ต่ำกว่า   50,000  บาท (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

1คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน ทุกประเทศ
2คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)  (ช่วงเดือนเมษายน)ทุกประเทศ
3คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ  (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)ทุกประเทศ
4ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน) (ช่วงเดือนกรกฎาคม)(ทุกประเทศ)
5ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  (2 – 3 ครั้ง)(ทุกประเทศ)
6ค่ายปรับตัว ณ ประเทศอุปถัมภ์ 5 – 14 วัน (ตามความสมัครใจ) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ)(ทุกประเทศ)
7รับเกียรติบัตร High School Exchange (หลังเดินทางกลับ)(ทุกประเทศ)

ใบสมัครสอบ

ติดต่อพี่ๆ IEE

Line : @ieehighschool หรือ https://lin.ee/g2iM7OV

📲 083 069 2556
📲 086 490 2400
📲 086 490 3221
☎️ 02 612 9511 ต่อ 15