ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (Cooking Class : สอนทำอาหารไทย)

20.05.2023
High School Exchange

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program)

บรรยากาศ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง”
กิจกรรม Cooking Class : สอนทำอาหารไทย
สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 19
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อให้น้องๆได้มีทักษะการทำอาหารไทย ติดตัวไว้ เมื่อเดินทางไปยังประเทศแลกเปลี่ยนค่ะ จะทำทานเอง ทำให้โฮสทาน หรือไปเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยให้ เพื่อนๆและคนในชุมชน เมื่อมีโอกาส

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ก่อนเดินทางของ IEE ยังมีอีกเยอะ


ไปแลกเปลี่ยนกับ IEE ฟรี! ทุกกิจกรรมฯ❤️

+คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (2 สัปดาห์)
+คลาสเรียน US History (2 คลาส)
+คลาสเรียนทำอาหารไทย (1 คลาส)
+ค่าย 3 วัน 2 คืน
+ประชุม/อบรม นักเรียนและผู้ปกครอง 2-3 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
+พิธีมอบเกียรติบัตร หลังสำเร็จโครงการฯ