ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

IEE19 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (CSR)

17.05.2023
High School Exchange

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (High School Exchange Program)

บรรยากาศ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง”
กิจกรรม CSR "ปันรัก จากพี่ สู่น้อง"
สำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน IEE รุ่นที่ 19
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา


ไปแลกเปลี่ยนกับ IEE ฟรี! ทุกกิจกรรมฯ❤️

+คลาสเรียนภาษาอังกฤษ (2 สัปดาห์)
+คลาสเรียน US History (2 คลาส)
+คลาสเรียนทำอาหารไทย (1 คลาส)
+ค่าย 3 วัน 2 คืน
+ประชุม/อบรม นักเรียนและผู้ปกครอง 2-3 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
+พิธีมอบเกียรติบัตร หลังสำเร็จโครงการฯ