ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

ประกาศผลรางวัล “IEE Work & Travel Signature in Casino Hotel Ambassador”

17.10.2022
Work & Travel

จากที่ IEE Thailand มีการจัดกิจกรรม “IEE Work & Travel Signature in Casino Hotel Ambassador" ที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมผล และขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ
นางสาวธนพร ปานกำเนิด (น้องมะนาว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอนัญญา หนูพลาย (น้ำอบ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายภูริ อร่ามจิต (พีค)

รางวัลชมเชย
นายวัชรพงศ์ นารอด (จ็อบ)
นางสาวชนัญธิดา จงวรเศรษฐ (ควีน)
นางสาวพลอยรัศมี ชัยชาญ (นุ๊คเกอร์)
นางสาวสายจันทร์ เอื้อนไธสง (สายจันทร์)

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รางวัลจากกิจกรรม "IEE Work & Travel Signature in Casino Hotel Ambassador" และขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่ได้รางวัลอย่าลืมติดต่อรับของรางวัลกับพี่ IEE ผ่านทาง Line Official: @ieethailand (มี@)