ข่าวอัพเดทจาก IEE Thailand

News and Activities

ข่าวดีต้อนรับปิดเทอม

18.10.2022
High School Exchange

เปิดสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน ตลอดเดือนตุลาคม 2565
ต้อนรับปิดเทอมเดือนตุลาคม  2565  IEE Thailand เพิ่มรอบวันสอบคัดเลือก นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 19 (2566-2567)  (อเมริกา  แคนาดา  สหราชอาณาจักร) สอบทุกวัน อังคาร  พฤหัสบดี  และ วันเสาร์ สอบปั๊บรู้ผลสอบทันที ! พร้อมทุนลดหย่อนพิเศษสูงสุด 100,000 บาท

ประเภททุน และ โควตาที่เปิดรับ IEE 19 (2566-2567)
1.ทุนรัฐบาลอเมริกา J-1 (J-1 Visa) 100 ทุน
2.ทุนองค์กรเอกชน F-1 (F-1 Visa) 40 ทุน
3.ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา 40 ทุน
4.ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสหราชอาณาจักร 5 ทุน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.เอกสารแสดงผลการเรียนปี 2562 - 2564
2.ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IEE Thailand