AlUMNI

  • น้ำหวาน – นางสาว ชญานิชย์ ศรีนาคอ่อน
   High School Exchange
   การเรียนรู้ในอเมริกากับน้องน้ำหวาน นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 1 ของ IEE
   Read more
  • ผู้ปกครองน้องเอิร์ธ – คุณานนต์ ปัญจคุณานันท์
   High School Exchange
   ผู้ปกครองน้องเอิร์ธ - คุณานนต์ ปัญจคุณานันท์ ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
   Read more
  • ปนัดดา นามอภิชาติขจร
   High School Exchange
   นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยในอเมริกา กับเรื่องสุดซ่าส์ที่เกือบทำบ้านไฟไหม้ !
   Read more
  • น.ส. ชุติมณฑน์ สมพงษ์ (นก)
   High School Exchange
   คำแนะนำจากรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน 2010
   Read more
  • ณัฐ ณัฐชา เปลี่ยนศิลาทอง
   High School Exchange
   มารู้จัก ชิคาโก้ แบบอาร์ตๆกันค่ะ
   Read more
  • เปมิกา สาธิตวงศ์ไพบูลย์
   High School Exchange
   ประสบการณ์ที่ได้มันตีค่าไม่ได้จริงๆ
   Read more
  • ปอตี้ วีรวัฒ์ งามเมธาวงศ์
   High School Exchange
   ครั้งหนึ่งชีวิตสุดคุ้มสุดชิลล์ ณ ไฮสคูลอเมริกา เรียน กีฬา และชมรม!
   Read more
  • เอม เอมรินทร์ มาลากุล
   High School Exchange
   จากร.ร.ประจำหญิงล้วนในไทย เมื่อต้องพักกับโฮสชาวอเมริกันและเรียน ร.ร.เอกชนที่อเมริกา
   Read more
  • FAH-SIRISONGKRAN
   High School Exchange
   I am proud that i got a chance to experience this myself. there were many cultural differences between me and my host family, but at the ...
   Read more
  • ถุงแป้ง วาสิตา เสถียรวงศ์นุกุล
   High School Exchange
   OHIO จากรัฐที่ไม่เคยรู้จัก จากนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
   Read more