AlUMNI

  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.
   Work & travel
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et...
   Read more
  • TAKDANAI LAPLAI (TAY)
   Work & travel
   Work a&Travel 2017 @ Harrah’s Reno
   Read more
  • SUWANUN SUNTHORNSAWAT (NAN)
   Work & travel
   ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในอเมริกา ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำจากที่ไม่เคยทำมาก่อนและได้เพื่อนจาหลายๆประเทศ และได้ฝึกความอดทน ประทับใจการทำ...
   Read more
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.
   Work & travel
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et...
   Read more
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.
   Work & travel
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et...
   Read more
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.
   Work & travel
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et...
   Read more
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.
   Work & travel
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et...
   Read more
  • SIRIRAT SIRITHAMSAKDA (FAH)
   Work & travel
   Work a&Travel 2017 @ Eldorado
   Read more
  • KRIT JAMKACHORNKIAT (EM)
   Work & travel
   Work a&Travel 2017 @ Harrrh’s Resort Southern California
   Read more
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.
   High School Exchange
   Lorem excerpt ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pena...
   Read more
Calendar

เลือกกิจกรรม


WHY IEETHAILAND

International Education Exchange Thailand (ศูนย์แนะแนวการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ) หรือที่เรียกกันว่า I.E.E Thailand
ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ
หรือฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งท่องเที่ยวหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน โดยผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ
หลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา (High School Exchange), โครงการทำงานและท่องเที่ยว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel), โครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship Program)

อีกทั้งทีมงานของ I.E.E Thailand ล้วนแต่มีประสบการณ์ในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การฝึกงาน การทำงาน ทำให้พวกเราตระหนัก
ถึงความสำคัญประสบการณ์อันล้ำค่าที่ได้รับ ในเรื่องของการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การทำงานอย่างมีระบบ การปรับตัวเข้ากับการ
อยู่อาศัย ทำงานกับสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์ ในการทำงานในภายภาคหน้าทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติค่ะ
I.E.E Thailand มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 (เอ) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 (ติด BTS PhayaThai)