รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 16-17 (2564-2565)
11 มิ.ย. 20

IEE Thailand High School Exchange รุ่นที่ 16 (ปี 2564 – 2565)

IEE Thailand High School Exchange รุ่นที่ 16-17 (ปี 2564 – 2565)

อเมริกา แคนาดา จีน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (ทุนสมทบ)

ระยะเวลาการสมัคร : เปิดรับสมัคร – 31 ก.ค.63 (หรือจนกว่าทุนจะเต็ม)
วันที่เปิดสอบ : เปิดสอบทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
: เปิดสอบรอบละ 10 คนเท่านั้น !
: วันละ 2 รอบ (10.00 – 12.30 น. และ 14.00 – 16.30 น.)

  • สนามสอบ
  • กทม.และปริมณฑล : IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14A (BTS พญาไท Exit 1) ห้องสอบและแจ้งให้ทราบหลังการสมัคร
  • ต่างจังหวัด : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ IEE Thailand

ประเภททุนที่เปิดรับ :
IEE รุ่นที่ 16 : เดินทาง มกราคม 64 ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
: ประเทศที่เปิดรับ สหรัฐอเมริกา
IEE รุ่นที่ 17 : เดินทาง สิงหาคม 64 ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน
: ประเทศที่เปิดรับ สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน สหราชอาณาจักร

  • จำนวนทุนที่เปิดรับ : จำกัด ไม่เกิน 100 คน ต่อปี

เงื่อนไขในการรับสมัคร คุณสมบัติในการรับ (อายุ, ระดับชั้น, เกรดเฉลี่ย)
กรุณาศึกษา ในการ “ระเบียบโครงการฯ”

Contact : IEE Thailand

LATEST