ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE Thailand รุ่นที่ 13 (รอบที่ 3)
16 ก.พ. 19

 

IEE Thailand ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทุกคนที่สอบคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา หรือ High School Exchange Program รุ่นที่ 13 ประจำปี 2562 – 2563 (รอบคัดเลือกครั้งที่ 3 : 9 ก.พ.62)

สำหรับผลคะแนนสอบและเอกสารรายละเอียดต่างๆ ทางโครงการได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปใน Email ที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้เป็นรายบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 13
(USA, UK, CANADA,CHINA)

 

 

*** หมายเหตุ สนามสอบในต่างจังหวัดจะประกาศผลภายในวันที่ 20 ก.พ.62

 

 

LATEST