โค้งสุดท้าย กับ โครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ปี 2016
24 ธ.ค. 15

โค้งสุดท้าย!!! สำหรับน้องๆที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา IEE THAILAND HIGH SCHOOL EXCHANGE IN USA รุ่นที่ 10 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.2-ม.5 สอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน (ประเภททุนสมทบ) ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (เดินทางแลกเปลี่ยน สิงหาคม 2559 – มิถุนายน 2560)

 

 

นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างไทย-อเมริกา อีกทั้งมีโอกาศการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณรติรจน์ (พี่รจน์) 083-069-2556 , คุณสุธิดา (พี่อิ่ม) 086-490-2400
หรือโทร. 02-612-9511-2 #15  ทาง FAX :: 02-612-9513-4
E-MAIL :: [email protected] , [email protected]