ภาพบรรยากาศ การทดสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in USA
22 ธ.ค. 17

จากที่มีการทดสอบคัดเลือกน้องผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in USA โดยสถานที่ทำงาน Harrah’s Sounthern Califonia และ Harrah’s IOWA ทาง Exclusive chef ของโรงแรมได้เดินทางมาคัดเลือกน้องๆ ด้วยตนเอง พร้อมคณะ HR และองค์กรอุปถัมภ์ โดยน้องๆ ในวันนั้นได้ทำอาหารกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้กับทางคณะเชฟได้เห็นศักยภาพของน้องๆเด็กไทย ดังสโลแกรนที่ว่า “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และทางสถาบันได้เก็บภาพบรรยากาศในงานวันนั้นมาให้ชมกันด้วยคะ