ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา รุ่นที่ 11
14 มิ.ย. 16

 

 

> ประกาศผลสอบ <<

 *** สอบถามเพิ่มเติม พี่รจน์ 083-069-2556, พี่นิว 086-490-2400

หรือ 02-612-9511 ต่อ 15 (ติดต่อแผนก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา /หรือ แผนก AYP )

ต้องการส่งเอกสาร  [email protected]  หรือ Fax : 02-612-9513