ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE Thailand 2019-2020 (2562-2563)
20 มิ.ย. 18

รายละเอียดรับสมัครสอบเพิ่มเติม (คลิกที่รูปภาพ)


 

 


ประกาศผลสอบ สอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (คลิกที่รูปภาพ)

 


ประกาศคะแนนสอบและเอกสารประกอบ สนามสอบกรุงเทพฯ (คลิกที่รูปภาพ)

 


ประกาศคะแนนสอบและเอกสารประกอบ สนามสอบต่างจังหวัด (คลิกที่รูปภาพ)