กิจกรรม HIGH SCHOOL EXCHANGE ORIENTATION รุ่นที่ 9
13 ก.ย. 15

ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

IEE Thailand : High School Exchange in USA

รุ่นที่ 9 : 2015- 2016

หนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรับทราบกฎ ข้อตลง ปรับพื้นฐานการใช้ชีวิต ทัศนคติ
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน
การบอกเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยน การวางแผนการใช้ชีวิต
และแนวทางการศึกษาต่อจากรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยนจากหลากหลายรุ่น

LATEST