Experience and training

เปิดรับน้องจากสาย hospitality เข้าร่วมโครงการฝึกงานในต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป น้องๆจะได้รับประสบการณ์การทำงานระดับโลก กับมาตรฐานระดับโรงแรม 4-5 ดาว ไปได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามความต้องการ