.
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม+ตารางสอบคัดเลือก นักเเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 12

18

ส.ค.

0

comm

News&Activities

Category

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม+ตารางสอบคัดเลือก นักเเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 12 .

Posted in: News&Activities

Untitled-1 copy

 

  -เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
-ข้อสอบคัดเลือก พื้นฐานภาษาอังกฤษ + พร้อมสัมภาษณ์
-สนามสอบ : IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 (ติด BTS พญาไท)
– สนามสอบในต่างจังหวัด (โปรดสอบถามเพิ่มเติม) 

FB - ayp09-03

***แลกเปลี่ยนจีน  ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
***อัตราทุนสมทบ ประมาณ 350,000 – 590,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่สอบผ่าน (เลือกประเทศอะไรได้ประเทศนั้น)
***อัตราทุนสมทบ แบ่งชำระตามประกาศของทางโครงการฯ
****นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถสมัครได้****

คุณสมบัติของผู้รับทุน (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น)
1. สัญชาติไทย (สำหรับ ทุนเอกชน F-1 และ F-1 Select นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
2. อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน)
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4. ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
5. พิจารณาเกรด ปี 2557 – 2559 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
6. สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2557 – 2559 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 )
มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ


กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
http://ieethailand.thaisocials.com/

รายละเอียดโครงการเบื้องต้น
คลิกเพื่อดูรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร และตารางกิจกรรม

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอบ

  1. ใบสมัครสอบ  (http://ieethailand.thaisocials.com/)
  2. สำเนาผลการเรียน  3  ปีย้อนหลัง (ปี 2557 – ปี 2559 )  ทั้งหมด  6  เทอม
  3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  หรือ  2 นิ้ว    จำนวน   1   รูป
  4. ค่าสมัครสอบ   200  บาท  (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

————————————————————————————————–

Untitled-5

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) (ช่วงเดือนเมษายน)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
4. กิจกรรม CSR
5. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

dcba022f-0754-48e1-9d12-a12860f69097

 

Post written byadmin1

// Visit website

    NO COMMENTS

    DARE TO LEAVE A REPLY?

    four × 3 =