เปิดรับแล้ว โครงการ Experience Hospitality Training & Travelling in China
11 ม.ค. 18

เปิดรับแล้ว โครงการ Experience Hospitality Training & Travelling in China

เปิดโอกาศสำหรับน้องๆ สาขาการ Hospitality ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ และท่องเที่ยว ในประเทศจีน เปิดโลกทัศน์ในการทำงานกับโรงแรมและร้านอาหาร 5 ดาว รับจำกัด

โครงการเปิดประสบการณ์ผ่านการฝึกงานด้านอถตสาหกรรมบริการที่ประเทศจีน ระยะเวลา 3 และ 6  เดือน   เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน ได้เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้าและในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรมชั้นนำในประเทศจีนร่วมกับชาวจีน และชาวต่างชาติอีกด้วย

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน  / 6 เดือน
ลักษณะการฝึกงาน   งานโรงแรม ร้านอาหาร ตำแหน่ง Front, FB, Housekeeper, Cook Helper

สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • ประสบการณ์ในการฝึกงานด้านอุตหากรรมบริการ โรงแรม 4-5 ดาวในประเทศจีน
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกงาน เพื่อ สร้างเสริมความเป็น มืออาชีพ  ความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต
  • เสริมสร้างพัฒนาระดับภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ค่าที่พักฟรีตลอดระยะการเข้าร่วมโครงการ
    ค่าเบี้ยเลี้ยง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าร่วมโครงการเดือนประมาณเดือนละ 150$
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานในโลกธุรกิจของชาวจีน ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอำนาจแห่งทวีป เอเชียและคุณจะได้เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใดบริษัทต่างชาติจำนวนมากถึงนิยมมาลงทุนธุรกิจที่ประเทศจีน

คุณสมบัตืในการเข้าร่วมโครงการ

  •  อายุ 18  ปีขึ้นไป ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ด้านภาษาจีนไม่ก็ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  •  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ในระดับดี
  •  สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของคนจีนได้
  •  สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน