ข่าวประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน
03 เม.ย. 18

-ข่าวหมดอายุ-

รายละเอียดรับสมัครสอบเพิ่มเติม (คลิกที่รูปภาพ)


 

 

 

***อัตราทุนสมทบ ประมาณ 380,000 – 590,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภททุน/ ประเทศ  ที่สอบผ่าน
***นักเรียนที่สอบได้คะแนนตามประกาศจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนเพิ่มเติม 10,000 – 40,000 บาท
***บุตรข้าราชการครู ฯ สามารถยืนยันคำร้องขอรับสิทธิ์ลดหย่อนเพิ่มเติมได้
***อัตราทุนสมทบ แบ่งชำระตามประกาศของทางโครงการฯ
***นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถสมัครได้    

 

ปฏิทินการรับสมัครสอบ Link
ระเบียบโครงการ Link
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม (ฟรี) Link
สนามสอบ สนามสอบต่างจังหวัดจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 Link

 

เอกสารประกอบการสอบ
 
1.ใบสมัครสอบออนไลน์ (http://bit.ly/iee_highschool)
2.สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2560 (6 ภาคเรียน)
3.รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  หรือ  2 นิ้ว   จำนวน   1   รูป   (รูปนักเรียนหรือรูปสุภาพใบหน้าตรง,เห็นใบหน้าชัดเจน)
4.ค่าสมัครสอบ   200  บาท  (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)