Home

HIGH SCHOOL.

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะเวลา 1 ปี ....

Home

WORK &TRAVEL.

โครงการทำงานและท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...

Home

INTERNSHIP IN USA.

เป็นโครงการฝึกงานตามสาขา ที่เรียนมาโดยสามารถฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สูง...

Home

STUDY ABROAD.

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย หรือเรียนภาษาระยะสั้น...

Home

TOEFL ITP TEST.

ศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือสมัครงานบริษัทต่าง ๆ ...